Camilla Ryman har arbetat som lärare i många år. Det gör att hon har stor erfarenhet av att möta människor precis där de befinner sig i livet. Hon är väldigt medial och har en nära kontakt med de änglar som finns omkring oss. Camilla har gått flera olika utbildningar och har blivit:

  • Certifierad Atlantean Healing Master av Birkan Tore från Holland www.askangels.com
  • Certifierad Atlantean Healing Practioner av Birkan Tore.
  • Certifierad Oracle Messenger av Birkan Tore.
  • Diplomerad Tibetansk Ansiktsmassör vid Svenska Institutet för Facelift-massage.

Dessa behandlingar erbjuder Camilla. Här står de i bokstavsordning:


Atlantean healing
Atlantean Healingen har kanaliserats ner av Birkan Tore. Det är en healingform som har getts till mänskligheten i en tid av stora förändringar. Den användes av healande präster och prästinnor i Atlantis. Healingen balanserar energifältet och det är en högt vibrerande, kraftfull energi som känns väldigt mild när den mottas.

Under en behandling renas och balanseras din aura och dina chakran. Dina kroppselement balanseras och dina energier kommer i balans. Samtidigt tar Camilla bort eventuella energitrådar och annat som tar kraft från dig.

Energin från healingen kommer att fortsätta att verka och balansera energifältet hos dig i flera timmar efter behandlingen. På detta vis blir det inga plötsliga blockeringar som släpper till följd av Atlantean Healing-behandlingen. Det utlovas ingen medicinsk diagnos eller botemedel mot ett redan fastställt sjukdomstillstånd. I denna healingform fokuseras inte på sjukdom, fokus ligger istället på perfekt hälsa.

Flerhandshealing
Den här behandlingen utförs av Camilla Ryman, Jan-Erik Johansson och Annika Gaarder. Vi jobbar intuitivt och i samklang med dina guider och de änglar som finns runt omkring dig. Under behandlingen löser vi upp knutar och trauman från tidigare liv som stör dig i ditt nuvarande liv. Det är en genomgripande och effektfull behandling.

Behandlingen kan aldrig gå emot din livsplan.

Vi kan bara erbjuda behandlingen vid något tillfälle/månad.

Frekvensbehandling
Frekvensbehandlingen grundar sig på Royal Raymond Rifes principer, och det han upptäckte under sitt yrkesverksamma liv. http://www.royal-rife.com/

Camilla scannar av dig utifrån dina symptom och ser vilka frekvenser som behöver tas bort t.ex. virus, bakterier, tungmetaller. Du håller i två kopparstavar under behandlingen som kan ta allt från 30 minuter till flera timmar. Behandlingen är väldigt effektiv på exempelvis Borrelia och TWAR.

Magnetterapi
Magnetmadrassen heter BEMER 3000. Den hjälper kroppen att hjälpa sig själv. Varje behandling bidrar till friskare blodgenomströmning, ökad syreupptagning av cellen, normalisering av syrets partialtryck i blod och kroppens eget pH samt en stimulerad hormonproduktion och ett förbättrat immunförsvar med stöd för kroppens egna läkeprocesser. Med BEMER 3000 har man uppnått goda resultat inom många skilda områden såsom muskelspänningar, allmänna smärttillstånd, sårläkning, inflammationer, högt eller lågt blodtryck, artroser, trötthet, sömnlöshet m.m.

Det rekommenderas att man använder magnetmadrassen minst en gång/dag under besvärsperioden.

Användningen av BEMER 3000 har inga kända biverkningar.

Tibetansk Ansiktsmassage
Tibetansk Ansiktsmassage fungerar både som zonterapi och akupressur på en och samma gång. Genom olika tekniker bearbetas ansiktets hud, bindväv och muskler samt zoner och akupunkter. Detta stimulerar och aktiverar de inre organen. Hela organismen får en energikick. Det är en holistisk behandling där Camilla bearbetar ansikte, hals, nacke, hårbotten och därmed ca 90 muskler. Med hjälp av Tibetansk Ansiktsmassage frigörs spänningar, blockeringar och cellminnen som hindrar bindväv och muskler att arbeta fritt. Ansiktet återfår mera av sin ursprungliga karaktär och dess inre skönhet kan komma fram igen.

Med Tibetansk Ansiktsmassage ökas blodcirkulationen och därigenom transporteras slaggprodukter och stagnerad energi bort. Hud, bindväv och muskler syresätts. Ansiktet vitaliseras och lyfts upp.

Tibetansk Ansiktsmassage ger dig en känsla av välbefinnande. Behandlingen har visat mycket goda resultat på bl.a. stress, sömnsvårigheter, spänningshuvudvärk, acne, ögontrötthet, eksem, slapp och oren hy, käkproblem och glanslöst hår.

Det behövs fyra behandlingar för att ansiktet ska bli helt spänningsfritt. Därefter en påfyllnadsbehandling vid behov, ca 2-3 ggr per år.

Camilla har gått originalkursen.

Änglahealing samt konsultation
Camilla har en nära kontakt med de änglar som finns omkring oss. Hon är både klarhörande, klarvetande och klarkännande och får ofta tydliga budskap om saker som har hänt i klienternas tidigare liv.

Vid en sådan här behandling pratar du och Camilla om vad som stör i dig i ditt nuvarande liv, vad som behöver lösas för att du ska kunna gå vidare, och även vad som håller fast eventuella smärttillstånd, sjukdomar eller liknande. Samtidigt samtalar Camilla med änglar och guider och får den information som du behöver. Därefter transformeras cellminnena och upplevelserna från tidigare liv med hjälp av ditt högre jag och änglarna. Camilla healar även det som ska healas.

Behandlingen kan aldrig gå emot din egen livsplan.

Änglakonsultation på distans (telefonkontakt)
Camilla kan erbjuda vägledning och hjälp med dina funderingar och problem även på distans. Hon arbetar tillsammans med änglarna för att du ska få de budskap och den kunskap som du behöver. Gamla cellminnen transformeras, och nya möjligheter brukar öppnar sig efter ett samtal.

Änglakortsläsning/Oracle Messenger
Camilla erbjuder läsningar med hjälp olika vackra orakelkort där hon bl.a. använder sig av ärkeänglarna och de uppstigna mästarna. Detta för att hjälpa dig att finna dina svar och din livsväg. Har du bara en liten fråga är du välkommen på drop-in under butikens öppettider, men har du flera frågor får du gärna boka en tid.

Öronljusbehandling
Gör som Hopiindianerna! Gör en öronljusbehandling för att minska irritationer i öronen. Besvär som klåda, lock för öronen, vaxproppar, öronsus, nästäppa m.m. brukar lindras avsevärt. Öronljusbehandlingen har även en lugnande verkan vid stressrelaterade symptom. Behandlingen avslutas med 10 minuters vila.

Det finns inga kända biverkningar.

Jan-Erik Johansson har haft flera olika yrken genom sitt liv. Gemensamt med dem är att han har mött olika typer av människor i många olika situationer. Han är väldigt intuitiv och håller även på att utbilda sig till healingmassör i Danmark.

Jan-Erik har gått flera olika utbildningar och han har blivit:

  • Certifierad Oracle Messenger av Birkan Tore.
  • Utbildad i Access Consciousness Access Bars av Anna-Lena Nygren
  • Healingmassör (grundkursen samt fortsättningskurs del 1, chakrabalansering) vid Kurscentret Kilden i Danmark

Dessa behandlingar erbjuder Jan-Erik:

Bars
Bars är en fantastiskt behaglig och avslappnande process, som utan någon ansträngning tar bort begränsningar på alla områden i ditt liv. Efter sessionen känns det i sämsta fall som om du precis har fått ditt livs bästa massage – och i bästa fall kan hela ditt liv förändras till det bättre med fullkomlig lätthet.

Det finns 32 punkter (Bars) på huvudet som lagrar alla tankar och känslor, attityder, beslut och trosuppfattningar vi har eller har haft om någonting. Det kan till exempel handla om glädje, tid, medvetenhet, läkning, lugn, kontroll, pengar, kreativitet, kropp, sexualitet.

När dina Bars berörs hjälper det dig att släppa de mönster som hindrar dig från att välja det som verkligen berikar ditt liv. Du får tillgång till mer av dig själv, din kropp och livet.

Det är en avkopplande behandling som sätter igång energiflödet i kroppen. Många upplever att tankebruset tystnar, att de sover djupare och att deras relationer förbättras. Bars används även mot stress och kronisk värk.

Healingmassage
Healingmassage är en lätt beröringsmassage som återställer balansen i kroppens energiflöden. Den hjälper dig att sjunka in i en djup inre stillhet. Kroppen frigörs från stress och återfår sin energi. Du får ett inre lugn och en balans till kropp och själ. Detta ökar ditt immunförsvar och stärker din kropps förmåga till självläkning. Denna form av massage är ett mycket mjukt sätt att lösa upp såväl fysiska som psykiska spänningar.